Helse i Hardanger tilbyr behandling for deg med: 

Angst og depresjon     

Ryggplagar    

Diabetes type 2

Post covid-19-plager

Tungpust

 

Helse i Hardanger AS samarbeidar med Helse Bergen i Prosjekt “utvikling av smarte helseløysinger”. Det er eit konsentrert tverrfagleg helsetilbod til menneske med utfordringar knytt til rygg, angst og depresjon, diabetes type 2, tungpust eller post covid-19 

Vi søkjer nye medarbeidarar

Pin It on Pinterest