Det skal virka

Helse i Hardanger AS (HiH) er eit nytt tverrfagleg helsetilbod.
Opnar hausten 2020!

No søkjer Helse i Hardanger medarbeidarar! Les meir om dei ledige stillingane her >>

Covid-19-informasjon

Covid-19 rammar oss alle. Planlegginga til HiH går framleis etter oppsatte milepælar, men dersom/når talet på Corona-sjuke går opp, vil tilsette i prosjektet prioritere arbeid i lokal kommunehelseteneste og i Helse Bergen. Så lenge korona-karantena gjeld og talet på sjuke aukar, er det viktigast for oss å bistå i den offentlege helsetenesta. Når stillingar vert utlyst og når me kan starte, vil vere avhengig av det ovannemnde. Me held interessentane våre oppdatert via heimesida vår og sosiale media.

Behandlingsopplegga våre

Me nyttar kjente behandlingsmetodar som er dokumentert effektive – i eit nytt format. Programma er intensive, varierte og virksame. Du kan lesa meir om dei under Behandlingstilbod

Tungpust

Rygg

Angst og depresjon

Diabetes 2

Om Helse i Hardanger

HiH ligg i tredje etasje i Hardangerbadet i Øystese i Hardanger. Planlagd opning er hausten 2020.

HiH er ein ny måte å tenka helseteneste på. Hjå oss finn du ei breitt samansatt gruppe fagfolk som er klar til å hjelpa deg om du har utfordringar knytt til rygg, diabetes type 2, tungpust eller angst og depresjon.

Planlagt opning hausten 2020.

post@helseihardanger.no

 
Henvendingar med helse- eller personopplysningar skal ikkje sendast til oss på e-post. Me kan heller ikkje svara på spørsmål om dette via e-post.

Hardangerfjordvegen 617, 5610 Øystese

Hardangerfjordvegen 615
5610 Øystese

Org. nr. 921 238 878

Intensjonsavtalar

Samarbeidsavtalar

Brukar- og paraplyorganisasjonar

Sponsorar

Pin It on Pinterest