Det skal virka

Helse i Hardanger AS (HiH) er eit nytt tverrfagleg helsetilbod.
Opnar våren 2020!

Behandlingsopplegga våre

Me nyttar kjente behandlingsmetodar som er dokumentert effektive – i eit nytt format. Programma er intensive, varierte og virksame. Du kan lesa meir om dei under Behandlingstilbod

Tungpust

Nakke og rygg

Angst og depresjon

Diabetes 2

Om Helse i Hardanger

HiH ligg i tredje etasje i Hardangerbadet i Øystese i Hardanger. Planlagd opning er våren 2020.

HiH er ein ny måte å tenka helseteneste på. Hjå oss finn du ei breitt samansatt gruppe fagfolk som er klar til å hjelpa deg om du har utfordringar knytt til rygg og nakke, diabetes type 2, tungpust eller angst og depresjon.

Planlagt opning våren 2020.

post@helseihardanger.no

Henvendingar med helse- eller personopplysningar skal ikkje sendast til oss på e-post. Me kan heller ikkje svara på spørsmål om dette via e-post.

Hardangerfjordvegen 617, 5610 Øystese

Hardangerfjordvegen 615
5610 Øystese

Org. nr. 921 238 878

Pin It on Pinterest