Kontakt oss

Slik søkjer du

God informasjon om pasienten på førehand er viktig for at me skal kunna gje eit godt tilpassa behandlingsopplegg frå starten. Me ber difor tilvisande lege vera tydeleg i bestillinga og vekta aktuelle problemstillingar og målsettingar.

Søknad skal sendast frå fastlege eller spesialist

Når ein søknad er vurdert og godkjent, sender me ut skriftleg tilbod om opphald. Pasienten har då 14 dagars svarfrist til å takka ja eller nei til opphaldet.

Etter avslutta opphald vert epikrise sendt til henvisande instans, med kopi til pasient og pasienten sin fastlege med mindre pasienten motset seg dette, jmf. Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven)

Helse i Hardanger

Hardangerfjordvegen 615
5610 Øystese

post@helseihardanger.no

Fakturadresse:

helseihardanger@faktura.poweroffice.net

Opningstider

Planlagt opning hausten 2020

Tilsette i Helse i Hardanger

Janiche Buanes Heltne

Janiche Buanes Heltne

Dagleg leiar

+47 95890486
janiche@helseihardanger.no

Silja Brattli Tolo

Silja Brattli Tolo

Leiar adm./undervisning i endringsarbeid

Psykiatrisk sjukepleiar
silja@helseihardanger.no

Eli Skeie

Eli Skeie

Leiar Ernæring

Klinisk ernæringsfysiolog
eli@helseihardanger.no

Sidsel Rykken

Sidsel Rykken

Leiar Farmasi

Provisorfarmasøyt
sidsel@helseihardanger.no

Torunn Åkra

Torunn Åkra

Leiar Fysisk aktivitet

Fysioterapeut
torunn@helseihardanger.no

Eirik Søfteland

Eirik Søfteland

Leiar Diabetes 2

Spesialist i indremedisin og endokrinologi
PhD innan Diabetesfeltet
eirik@helseihardanger.no

Øystein Theodor Ødegaard-Olsen

Øystein Theodor Ødegaard-Olsen

Leiar Rygg

Lege og kiropraktor
oystein@helseihardanger.no

Tore Børtveit

Tore Børtveit

Leiar Angst og depresjon

Psykologspesialist
tore@helseihardanger.no

Send oss ei melding

Kontakt oss via skjemaet under, så kjem me tilbake til deg så snart som mogleg.

5 + 8 =

Opning hausten 2020.

Tlf. nr. 56126066 

post@helseihardanger.no

Førespurnader med helse- eller personopplysningar skal ikkje sendast til oss på e-post. Me kan heller ikkje svara på spørsmål om dette via e-post.

Hardangerfjordvegen 617, 5610 Øystese

Hardangerfjordvegen 615
5610 Øystese

Org. nr. 921 238 878

Personvernerklæring

 

Ansattportal

Intensjonsavtalar

Samarbeidsavtalar

Brukar- og paraplyorganisasjonar

Sponsorar

Pin It on Pinterest