Tilsette ved Helse i Hardanger

Administrasjon

Janiche Buanes Heltne

Dagleg leiar

Mitt navn er Janiche Buanes Heltne, og jeg er daglig leder i Helse i Hardanger. Jeg er utdannet spesialsykepleier i barnesykepleie og har tilleggsutdanning innen barn og smertebehandling. Jeg har en administrativ lederutdanning, og har deltatt i Nasjonalt topplederprogram for helsevesenet og Solstrandprogram for yngre ledere. I tillegg er jeg i avslutningen av en master innen helseøkonomi, kvalitetsforbedring og helseledelse.

Jeg har 30 års erfaring fra Helse Bergen. 6 år som sykepleier, 7 år som prosjektleder, 13 år som avdelingssykepleier, assisterende oversykepleier, HMS leder og avdelingssjef.

Jeg er gift, har 3 voksne barn, en hund og en katt. Jeg har en aktiv fritid på fjellet og ved sjøen. Jeg er opptatt av innovasjon og å se nye muligheter. Er spesielt opptatt av mennesker og samhandling mellom dem. Jeg er særlig takknemlig for den velkomsten jeg har fått i Øystese! Jeg lover å ta godt vare på den muligheten jeg har fått med å bygge opp Helse i Hardanger.

Sissel Aase Børve

Assisterande dagleg leiar

Mitt namn er Sissel Aase Børve. Eg er utdanna sjukepleiar og har 24 år med allsidig erfaring frå sjukehus, kommunehelsetenesta og vidaregåande skule. Eg har jobba både pasientretta og i leiarstillingar. Dei siste åra har eg jobba som avdelingssjukepleiar på somatisk poliklinikk på Voss sjukehus. Det er ein allsidig poliklinikk som tilbyr endoskopiar, ulike andre medisinske fagområde som kardiologi, lunge, hematologi m.v., kirurgi, ortopedi og litt gynekologi. 

Eg er i innspurten med ein master innan organisasjon og leiing, og har i tillegg pedagogikk. Eg er gift, bur på gard i Øystese og har 3 vaksne barn. Eg likar meg ute, og er spesielt glad i fjellturar til fots og på ski. 

 

Eg har stor tru på konseptet i HiH og gler meg til å få vera med å få dette til. Eg blir ofte imponert av kva me kan få til når fleire fagfolk bidrar inn eit samarbeid. Viss me skal klara å levera tilgjengelege, trygge og gode helsetenester i framtida må me finna andre måtar å gjera ting på. Eg trur at HiH kan vera eit viktig bidrag. Eg kjenner meg veldig heldig som skal inn i Helse i Hardanger!

Nina Jensen

Helsesekretær

Mitt navn er Nina Jensen. Jeg er født og oppvokst i Bodø, men flyttet til Bergen i 1996. Jeg er gift og har 2 gutter på 19 og 16 år. Vi flyttet til vakre Hardanger – Omastrand i 2014. 

Jeg er utdannet helsesekretær og har jobbet i 20 år på Haukeland universitetssjukehus – 19 av de på Medisinsk avdeling., Jeg har jobbet både på sengepost og poliklinikk. 

Jeg har fulgt Helse i Hardanger siden første gang det kom informasjon på nettet at det skulle starte opp en ny type helsetilbud for enkelte pasientgrupper. Jeg hadde et ønske om å være en del av dette. Jeg gleder meg til å jobbe i et så spennende prosjekt og med så mange forskjellige faggrupper. 

 

Angst og depresjon

Tore Børtveit

Prosjektleiar Angst og Depresjon

Mitt namn er Tore Børtveit. Eg er fødd og oppvaksen på Stord i Sunnhordland. Er gift og har to barn som for lengst har forlatt reiret. Eg tok psykologutdanning ved Universitetet i Bergen og har budd her sidan. Vart spesialist i klinisk psykologi i 1997 og har det meste av min erfaring frå klinisk arbeid i rusfeltet og i allmennpsykiatri. Siste sju åra har eg jobba i Firedagersklinikken/OCD-teamet ved Kronstad DPS. Frå januar i år leiar eg arbeidet med tilbudet til pasienter med depresjon og angst.

Eg har alltid forsøkt å late forskningsbasert kunnskap styre mine valg og prioriteringer i arbeidet mitt som klinisk psykolog. Eg har difor kjent meg heime i ein klinikk som legg såpass stor vekt på kvalitetssikring og forskning som vi gjer ved Firedagersklinikken.

Då eg vart presentert for prosjektet ”Helse i Hardanger” vart eg umiddelbart interessert i å kunne delta i dette. Her kunne vi skape ein tverrfagleg arena for å prøve ut alternative modeller for å levere helsetjeneste og behandling til pasientgrupper som veks i antal og som ein med tida må finne fram til nye og berekraftige måter å hjelpe.

Eg er svært difor glad for å kunne delta i arbeidet og er tilsett prosjektleiar for den fagsøyla som skal jobbe med angst- og depresjonsproblemer.

Mari Ese
Psykolog

Eg heiter Mari Ese og arbeidar under angst og depresjonssøyla ved Helse i Hardanger. Eg er psykolog i spesialisering, og har utdanninga mi frå Universitetet i Bergen. Med meg har eg erfaring frå døgnavdeling og poliklinisk verksemd. Eg har arbeida som frivillig i fleire år, der eg har hatt kontakt med menneske i akutt krise. Eg er opprinneleg frå ei lita bygd innerst i Sogn, men møtte ein mann som førte meg til vakre Hardanger. På fritida grev eg etter ugras i grønsakshagen, er i skogen på sopptur, fisketur på sjøen eller på ski i fjellet. Eg syng, og har ein draum om å lære meg tradisjonssong frå Hardanger. 

Eg er svært takksam for at eg har fått moglegheita til å arbeide i Helse i Hardanger. Eg ser fram mot å samarbeide med og lære av dei dyktige kollegaene mine. Ikkje minst så ser eg fram mot å møte alle menneska som kjem til oss. Eg ynskjer at menneske som søker hjelp skal få ei behandling som virkar for dei, og som kan bidra til at dei får ei auka oppleving av vitalitet og meining i liva sine. Eg gler meg stort! 

Ane Wilhelmsen-Langeland

Psykologspesialist Angst og Depresjon

Mitt navn er Ane Wilhelmsen-Langeland. Jeg er psykologspesialist med doktorgrad innen behandling av søvnlidelser og er autorisert søvnekspert. Jeg er gift, mor til 3 gutter og har en golden retriever. Jeg liker å holde meg i aktivitet med barna, med løping, fjellturer og håndball når tiden strekker til.

Jeg har et stort engasjement for at behandling og helsetjenester skal fungere og er opptatt av å tilby behandling det foreligger god dokumentasjon for og som jeg selv har stor tro på. På den måten er Helse i Hardanger midt i blinken for mine faglige interesser, her skal vi benytte dokumenterte metoder men vi skal også hele tiden følge med på virkningen og ta imot innspill fra helsegjestene for å tilby noe som virker og som gir endringer helsegjestene selv opplever som meningsfulle og nyttige i sine liv. Jeg har tro på det som bor i hvert enkelt menneske og tar utgangspunkt i at det ikke finnes umotiverte “pasienter”, da har de ikke fått riktig hjelp til å finne hva som motiverer dem. Selv har jeg diabetes type 1 og min motivasjon for å ta helsemessig gode valg hver dag kan variere og er noe jeg stadig må ha en bevissthet knyttet til for å holde meg friskest mulig. Jeg ønsker å være i best mulig form for mine barn, for de rundt meg og for de jeg er behandler for. Jeg vet at legene mine og diabetessykepleierne ikke kan gjøre jobben for meg, den må jeg gjøre selv, hver eneste dag.

Jeg føler meg veldig privilegert som er en del av staben i Helse i Hardanger og håper å kunne bidra til å gjøre forskjell i mange menneskers liv med behandlingsopplegget vi jobber ut fra.

Vigdis Slotterøy

Psykolog

Mitt navn er Vigdis Slotterøy. Jeg er født og oppvokst på Helgelandskysten, men bor med familien min i Bergen. Jeg startet å jobbe som psykolog i 2003 og ble spesialist i klinisk voksenpsykologi i 2011. I løpet av årene har jeg arbeidet med utredning og behandling av mennesker med ulike former for psykiske utfordringer og lidelser, både innenfor det offentlige og private helsevesenet.

Som fagperson er jeg nysgjerrig og opptatt av å tilegne meg oppdatert kunnskap og erfaring som kan gjøre behandlingen mer effektfull for den som søker hjelp. Det å møte den enkelte med åpenhet, respekt, interesse, faglig kompetanse og forsøke å «skreddersy» behandlingen ut fra den enkeltes forutsetninger, er den viktigste målsetningen min. I møtet med den enkeltes problemer er også det å bevisstgjøre og mobilisere ressurser viktig.

Jeg er glad for å være en del av et engasjert og entusiastisk fagmiljø i Helse i Hardanger, der en nettopp vektlegger og er ambisiøse når det gjelder å tilby virksom og innovativ behandling.

Rygg

Øystein Theodor Ødegaard-Olsen

Prosjektleiar Rygg

Mitt navn er Øystein Theodor Ødegaard-Olsen. Jeg er født og oppvokst på Kolbotn like utenfor Oslo. Gift og 2 barn (1 og 5 år). Utdannet helseøkonom Universitetet i Oslo (2007), kiropraktor (2012) og lege (2015) Syddansk Universitet, Odense. Tidligere jobbet ved privat og offentlig ryggsenter i Danmark, Ortopedisk Raskere tilbake poliklinikk UNN Tromsø og Revmatologisk avdeling Haukeland Universitetssykehus. Er for tiden under spesialisering i allmennmedisin i Bergen. Fra November 2019 har jeg vært ansatt i prosjektet og arbeidet aktivt med tilbudet til pasienter med langvarige eller tilbakevendende godartede lave korsryggsmerter.

 Jeg har siden studietiden vært forskningsengasjert og forsøker å bruke kunnskapsbasert viten i mitt praktiske yrke som lege og kiropraktor. Danmark er for meg et foregangsland innen utdannelse, forskning og håndtering av rygglidelser. Et nordisk samarbeid omkring håndtering av en så stor pasientgruppe som godartet lave korsryggsmerter vil være både naturlig og spennende.

I 2014 ble jeg først introdusert til ideen omkring Helse i Hardanger (HiH) gjennom et lokalt grasrot-initiativ fra fastlegene i Øystese. De så muligheter for å bedre behandlingstilbudet for enkeltpasienter med ryggplager. Jeg fattet med en gang interesse for prosjektet og så et mulighetsrom for å skape et nytt tverrfaglig behandlingstilbud. Ideen har vokst med tiden og i dag står HiH i samarbeid med Helse Bergen om å skape en plattform for utprøving av tverrfaglige helsetjenester innenfor fire store grupper (angst og depresjon, rygg, tungpust, og diabetes type 2).

Jeg er svært glad for å kunne bruke min kompetanse og delta i dette arbeidet som prosjektleder for fagsøylen som skal jobbe med godartede lave korsryggsmerter.

Hilde Hamre

Behandlingsansvarlig 5-dagersopphold Rygg

Mitt navn er Hilde Hamre, og eg er kiropraktor ved rygg-søylen ved Helse  i Hardanger. Eg tok masterutdanning ved Anglo-European collage of chiropractic i Bournemouth i England. Etter endt turnus starta eg opp i med to fysioterapeuter i Bergen, og har jobba der sidan. Ved sida av kiropraktor-yrket brenn eg for folkehelse og fysisk aktivitet. På fritida har eg instruert yoga, basisball og rehabiliterende trening og syntes dette er givande! 

For snart 2 år sidan flytta me tilbake til heimstaden Voss, der me no pusse opp hus og hage. Eg syntes det har vore fint å flytta , og opplevelsen av naturen er «rett utanfor døra» gir meg både glede og ro. Den er til for å nytast både sommar som vinter! 

Prosjektet Helse i Hardanger såg eg tilfeldigvis i eit reklameblad for «fonna» og har fulgt med på dette spennande prosjektet sidan sommaren 2018. Rygg og nakke-plager kostar samfunnet vårt både på livskvalitet og samfunnsøkonomisk. Av erfaring så har eg sett at det mange som faller mellom, og ikke føler de får den hjelpen eller heilheten dei treng. I Helse i Hardanger skaper me ein mulighet til å bruka gode tverrfaglig ressursar slik at opplevelsen hjå oss kan bli best mogeleg! Eg føler meg svært heldig for å vere med i Helse i Hardanger sitt team og gledar meg til vegen vidare! Velkommen til oss 😊

Diabetes type 2

Eirik Søfteland

Prosjektleiar Diabetes type 2

Mitt namn er Eirik Søfteland. Eg har saman med ein flott gjeng med høgkompetente fagfolk, ansvar for diabetestilbodet og forskinga ved Helse i Hardanger. Eg har bakgrunn som legespesialist innan hormonsjukdomar (endokrinologi) og har i mange år hatt ei særskilt fagleg interesse for diabetes. Eg har drive med aktiv diabetesforsking sidan 2005, og i 2014 forsvarde eg PhD-graden min, med tema mageplager ved diabetes. Hovudstillinga mi er sidan 2004 ved Haukeland Universitetssjukehus, der eg er overlege på medisinsk avdeling og Hormonlaboratoriet. I tillegg er eg aktiv i Diabetesforbundet og mangeårig leiar av Diabetesforum Hordaland (no: Vestland Sør).

Eg kjem frå ein lærarfamilie, og er den einaste «fråfalne» når det gjeld yrkesretning. Men eg har med meg heimanfrå eit sterkt engasjement for formidling og pedagogikk. Dette nyttar eg i praksis, med undervisning både ved Høgskulen Vestlandet og Universitetet i Bergen. Dette engasjementet håpar eg òg å kunne nytta i arbeidet ved Helse i Hardanger!

Diabetesinteressa starta som ung lege på Haugesund sjukehus, då eg frå 2002 fekk bryna meg på mange lange poliklinikklister. Det var ei bratt læringskurve, mest for behandlar! Ein ting undra meg mykje: Kvifor var det så stor skilnad på korleis ulike personar handterte diabetesen sin? Undringa vart starten på eit slag danningsreise, kor eg har lært meg å vere audmjuk for at liva våre kan by på så mangt av utfordringar, og at det meste kan verke inn på helsa (og blodsukkeret). Arbeidet mitt gav òg næring til ein frustrasjon over å sjå at helsetenestestrukturen vår ikkje var godt eigna for å ta hand om komplekse kroniske tilstandar, slik som type 2 diabetes. Mange personar vart vurderte som for frisk for spesialistpoliklinikken og var samstundes kompliserte å handsame hos fastlegane.

Difor tende eg med ein gong på ideen bak Helse i Hardanger, som tar mål om å hjelpe nettopp desse personane til eit betre liv med m.a. diabetes. Tilbodet kan du lese meir om på nettsidene våre.

Eg håpar vi sjåast i Hardanger!

Tungpust

Kiri Lovise Njøten

Fysioterapeut Tungpust

Jeg heter Kiri Lovise Njøten og jeg er en del av TungPust-søylen i Helse i Hardanger (HiH). Jeg er utdannet fysioterapeut, og har videre tatt en klinisk master med vekt på hjerte – og lungesykdommer. Jeg er nå så heldig og skal inn i en stipendiatstilling ved Høgskulen på Vestlandet i et prosjekt om lungerehabilitering hvor HiH inngår som en del. Jeg gleder meg til å kunne arbeide videre med prosjektet. Ved siden av yrket liker jeg å være aktiv. Jeg er over gjennomsnittet løpsinteressert og har hatt ansvar for ulike hjerte- og lungegrupper i Bergensområdet.

Fysisk aktivitet

Torunn Åkra

Matriseleiar fysisk aktivitet

Mitt navn er Torunn Åkra. Jeg har vel 30 års klinisk erfaring som fysioterapeut  fra arbeid med blant annet pasienter med tungpust, samt fra rehabilitering av kreftpasienter, lindrende behandling  og  hjerterehabilitering.  Jeg har også vært med i ulike prosjekter og synes det er inspirerende å være med å utvikle nye tjenestetilbud. Jeg har jevnlig undervisning på høgskolen VID samt på kurs og i utdanning av helsepersonell.

Jeg har hovedfag i fysioterapi, samt videreutdanning i veiledning.

Jeg er gift og har tre voksne barn. Fritiden tilbringer jeg gjerne på fjellet eller ved sjøen.

Mitt første møte med Helse i Hardanger var i en artikkel som jeg leste i BT i september 2019. Jeg kjente umiddelbart at dette var et prosjekt jeg hadde lyst å delta i. Fysisk aktivitet har alltid vært viktig for meg, og jeg er glad for å få bidra som leder av fysisk aktivitet i Helse i Hardanger.

Farmasi

Sidsel Rykken

Matriseleiar farmasi

Mitt namn er Sidsel Rykken, og eg er leiar for farmasimatrisa ved Helse i Hardanger (HiH). Eg må vere landets heldigste farmasøyt som har vorte invitert med inn i dette unike, tverrfaglege prosjektet. Og så er eg stolt og audmjuk over at eit slikt spanade arbeid finn stad i vakre Hardanger der eg har valt å slå rot. 

Våren 2017 flytta familien min og eg heim til Kvam, kor eg no jobbar som apotekar for Boots apotek Linnea. Eg er utdanna provisorfarmasøyt frå Universitetet i Oslo 2004. Dei første åtte åra jobba eg i Apokjeden med multidose og oppfølging av kommunale anbodskundar i mange delar av landet. Eg flytta vestover att i 2009 etter 13 år i Oslo, og hausten 2012 avslutta eg ei nokså hektisk pendlaraktivitet og stasjonerte meg som fagsjef i Sjukehusapoteka Vest HF. Dette er eitt av helseføretaka i Helse Vest RHF, og eg hadde ansvar for fagleg koordinering og utvikling av både publikumsapoteka, produksjonsavdelingane og seinare avdelingane for farmasøytiske tenester til sjukehusa. Frå mai 2015 til juni 2016 jobba eg som konstituert fagdirektør i Sjukehusapoteka Vest HF, samstundes som eg då hadde ein son på 2 år og ei lita dotter voksande i magen.  Så med ein familie på fire (og ein hund) avslutta me bylivet i 2017 og flytta til Kvam då moglegheita for at eg  kunne driva eit av dei lokale apoteka opna seg. 

Eg brenn for å dele kunnskap og bidra til at folk kan ta gode val. Når det gjeld oppgåvene min i Helse i Hardanger, vil dette bety at eg skal leie den delen av prosjektet som dreier seg om opplæring og rettleiing for helsegjestene slik at dei er godt rusta til å bruke medisinen sin rett. Eg gler meg stort!

 

Opning hausten 2020.

 

Tlf. nr. 56 12 60 66

 

Kontakt e-post:

post@helseihardanger.no

Førespurnader med helse- eller personopplysningar skal ikkje sendast til oss på e-post. Me kan heller ikkje svara på spørsmål om dette via e-post.

 

Fakturaadresse:

helseihardanger@faktura.poweroffice.net

 

Vipps: 631838

 

Hardangerfjordvegen 617, 5610 Øystese

Hardangerfjordvegen 615
5610 Øystese

Org. nr. 921 238 878

Personvernerklæring

 

Intensjonsavtalar

Samarbeidsavtalar

Brukar- og paraplyorganisasjonar

Sponsorar

Pin It on Pinterest