Søknadsskjema

Skjemaet er under utarbeiding

God informasjon om pasienten på førehand er viktig for at me skal kunna gje eit godt tilpassa behandlingsopplegg frå starten. Me ber difor tilvisande lege vera tydeleg i bestillinga og vekta aktuelle problemstillingar og målsettingar.

Tilvisingsskjema Tungpust

Tilvisingsskjema Diabetes type 2

Tilvisingsskjema Angst og depresjon

Tilvisingsskjema Rygg

Når ein søknad er vurdert og godkjent, sender me ut skriftleg tilbod om opphald. Pasienten har då 14 dagars svarfrist til å takka ja eller nei til opphaldet.

Etter avslutta opphald vert epikrise sendt til tilvisande instans, med kopi til pasient og pasienten sin fastlege med mindre pasienten motset seg dette, jmf. Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven)

Planlagt opning hausten 2020.

post@helseihardanger.no

 
Førespurnader med helse- eller personopplysningar skal ikkje sendast til oss på e-post. Me kan heller ikkje svara på spørsmål om dette via e-post.

Hardangerfjordvegen 617, 5610 Øystese

Hardangerfjordvegen 615
5610 Øystese

Org. nr. 921 238 878

Intensjonsavtalar

Samarbeidsavtalar

Brukar- og paraplyorganisasjonar

Sponsorar

Pin It on Pinterest