Forsking og utvikling

Utdanning, forsking og innovasjon

Helse i Hardanger vert ein arena for utdanning på alle nivå. Det vert ein arena for forsking og innovasjon med spesiell vekt på å utvikla program og teknologi for betre å kunna samhandla elektronisk med pasientar over tid (e-helse).

Det er skrive intensjonsavtale med Universitetet i Bergen, og intensjonsavtalar er under utarbeiding med Høgskulen på Vestlandet og NAV.