Forsking og utvikling

Utdanning, forsking og innovasjon

Helse i Hardanger vert ein arena for utdanning på alle nivå. Det vert ein arena for forsking og innovasjon med spesiell vekt på å utvikla program og teknologi for betre å kunna samhandla elektronisk med pasientar over tid (e-helse).

Det er skrive intensjonsavtale med Universitetet i Bergen, og intensjonsavtalar er under utarbeiding med Høgskulen på Vestlandet og NAV.

Opning hausten 2020.

Tlf. nr. 56126066 

post@helseihardanger.no

Førespurnader med helse- eller personopplysningar skal ikkje sendast til oss på e-post. Me kan heller ikkje svara på spørsmål om dette via e-post.

Hardangerfjordvegen 617, 5610 Øystese

Hardangerfjordvegen 615
5610 Øystese

Org. nr. 921 238 878

Personvernerklæring

 

Ansattportal

Intensjonsavtalar

Samarbeidsavtalar

Brukar- og paraplyorganisasjonar

Sponsorar

Pin It on Pinterest