Henvisning

 

God informasjon om pasienten på førehand er viktig for at me skal kunna gje eit godt tilpassa behandlingsopplegg frå starten. Me ber difor henvisende lege vera tydeleg i bestillinga og vekta aktuelle problemstillingar og målsettingar.

 

Sjekkliste som skal følge henvisningsskrivet til Angst og depresjon

Henvisningsskjema Rygg

Henvisningsskjema Diabetes type 2

Henvisningsskjema Post Covid-19

Henvisningsskjema Tungpust er ikkje tilgjengeleg før oppstart hausten 2021

 

Etter avslutta opphald vert epikrise sendt til tilvisande instans, med kopi til pasient og pasienten sin fastlege med mindre pasienten motset seg dette, jmf. Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven)